"Çukurova’nın En İyi Gazetesi"

Son Güncelleme 10:35

Periyodik bakım ve güvenlik kontrolü karıştırılmamalı!

 

Özel Haber: Sefa Saygıdeğer

Periyodik bakım ve güvenlik kontrolünün karıştırıldığını ikisinin de farklı şeyler olduğunu anlatan Kavi, "Asansör firmaları periyodik bakım yapıyorlar, fakat vatandaşlar bu periyodik bakımı  bizim yaptığımız can güvenliği ve diğer detaylı güvenlik kontrolü ile karıştırıyorlar." dedi.

Kavi, güvenlik açısından kendilerinin yaptıkları görevin, tıpkı trafik araçlarında özel servisler ile TÜVTÜRK arasındaki fark gibi olduğunu belirterek, "Özel servisler yeterli bakımı yapıyorsa TÜVTÜRK neden var?" sorusunu yöneltti. (Bilindiği üzere TÜVTÜRK; Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti ile trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen, konusunda uzman bir kuruluştur.)  Asansör güvenliği konusunun detaylarını anlatan Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Hasan Emir Kavi bütün bilinmeyenleri anlattı.

 

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Hasan Emir Kavi, asansörlerle ilgili bilinmeyenleri ve bilinmesi gerekli olan konuları anlattı. Kavi, "Türkiye'de kullanımda olan yaklaşık 400 bin asansör, her gün 50 milyon insan taşırken, Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Belediyelere görevini hatırlatmak için 7 Bölgede farkındalık toplantıları yapmak zorunda kaldı." dedi.

 

Yapılan denetimlerde ortaya çıkan sonuçların oldukça riskli olduğunu kaydeden Kavi, "Yapılan denetimlerde asansörlerin yüzde 64'ü yüksek riskli çıktı. 2012 yılında, toplamda 101.254 adet asansörün yıllık kontrolü yapılmış olup, 75.190 adet asansöre (yüzde 74) kırmızı etiket, 12.062 adet asansöre (yüzde 12) sarı etiket ve 14.002 adet asansöre de (yüzde 14) yeşil etiket iliştirildi." açıklamasında bulundu.

 

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Hasan Emir Kavi, şunları söyledi; "2013 yılında, toplamda 152.278 adet asansörün yıllık kontrolü yapılmış olup, 96.542 adet asansöre (yüzde 64) kırmızı etiket, 11.407 adet asansöre (yüzde 7) sarı etiket ve 44.329 adet asansöre de (yüzde 29) yeşil etiket iliştirilmiştir. 2014 yılında, toplamda 167.325 adet asansörün yıllık kontrolü yapılmış olup, 92.743 adet asansöre (yüzde 55) kırmızı etiket, 9.893 adet asansöre (yüzde 6) sarı etiket ve 64.689 adet asansöre de (yüzde 39) yeşil etiket iliştirilmiştir. 2012, 2013 ve 2014 asansör yıllık kontrol sonuçları değerlendirildiğinde; kontrol edilen asansör sayısında ve yeşil etiket alan asansör sayısında önemli bir artışın sağlandığı görülmektedir. Dünyadaki binaların tümünde yalnızca insan taşımaya yönelik 10 milyon, Avrupa'da 2 milyon, Türkiye'de ise 250 bin asansör kullanılıyor.

 

Mecidiyeköy'deki bir firmanın inşa ettiği rezidansta yaşanan asansör faciası, gözleri inşaatlarda kullanılan asansörlerin yanı sıra tamamlanmış binalardaki asansörlerin kalite ve güvenilirliğine çevirdi. Avrupa'da İstanbul kullanılan milyonlarca asansörü 500 firma üretirken, Türkiye'de kullanılan yalnızca 250 bin asansörü, irili ufaklı 3 bin 500 firma üretiyor. Türkiye'de pazarın büyük bir kısmına da küçük üreticiler hakim. Asansör sektöründe üretim yapan ilk 5 firma dünyada pazarın yüzde 70'ine hakimken, Türkiye'de bu oran yüzde 40'a iniyor. Dünyada asansör sektörünün büyüklüğü 45 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye'de bu rakam ihracatla birlikte 1 milyar dolar. Dünyada her yıl 800 bin yeni asansör faaliyete geçerken, Türkiye'de de bu rakam 15 bini buluyor. Türkiye'de asansör mevzuatının AB ile birebir aynıdır. Türkiye'de yılda bir kez denetimin şart iken Avrupa'da ise 2 yılda bir gerçekleştiriliyor."

 

SEYHAN BELEDİYESİ İLE YAPILAN PROTOKOL VE ASANSÖRLERİN KONTROLLERİ

 

"Seyhan Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası arasında 31.12.2014 tarihinde Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri ve Yeni Asansörlerin ilk periyodik kontrollerinin yapılmasına dair protokol imzalanmıştır. Protokol imzalandıktan hemen sonra Odamız uzman mühendisleri mahalle bazlı tarama kontrollerine başlamışlardır. Bina sorumlularına görevli personellerimiz tarafından gerekli bilgi ve tebligatlar verilmiş ve randevu alınması sağlanmıştır. Asansörlerden sorumlu uzman mühendislerimiz teker teker asansörlerin kontrollerini 2015 yılı içerisinde yapmışlardır."

 

"Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra, yüklenici tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idareye yüklenici tarafından bildirilerek ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Söz konusu mühürleme işleminde ilgili idare tarafından Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ek-5'teki formata uygun tutanak üç nüsha olarak düzenlenir ve birer nüshası Yüklenici ile bina sorumlusuna iletilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün bu maddede belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansör kusurlu olarak tanımlanır ve uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra, yüklenici tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idareye yüklenici tarafından bildirilerek, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansör hafif kusurlu olarak tanımlanır ve belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansör kusursuz olarak nitelendirilir ve can ve mal güvenliği açısından uygun olduğunu gösterir.

Seyhan Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası arasında Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri ve yeni Asansörlerin ilk periyodik kontrollerinin yapılmasına dair protokol 31.12.2015 tarihinde yenilenmiştir."

 

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ VE MMO ADANA ŞUBE PROTOKOLLERİ

"TMMOB MMO Adana şube sınırları içerinde; Adana'da Seyhan, Karataş, Feke, Saimbeyli, Kozan ve Tufanbeyli İlçe Belediyeleri ile, Osmaniye'de Merkez, Toprakkale, Bahçe ve Sumbas İlçe Belediyeleri ve Osmaniye İl Özel İdaresi ile, Hatay'da Samandağ, Arsuz ve Belen ilçe Belediyeleri ile, Protokollerimiz bulunmakta olup bu ilçelerde Toplamda 7.200 Asansör bulunmaktadır. Asansörlerin yıllık periyodik kontrolü ve yeni asansörlerin tescili, ücretin ödenmesi, kontrol sonucu uygunsuz olan asansörlerin düzeltme işlemlerinin yapılması yönetmelik gereği zorunludur. Makina Mühendisleri Odası olarak asansörlerin kontrolleri konusunda uzman mühendislerimiz tarafından yapılır ve üç gün içerisinde asansör kontrol raporu hazırlanıp onaylanır. Daha sonra raporlar faturaları ile birlikte bina sorumlularına kargo ile ulaştırılır. Ayrıca asansör kontrol raporu oluşturulup onayı yapıldıktan sonra bina sorumlularına SMS ile bilgi verilir. SMS mesajında bina sorumluları asansör kontrol raporuna ulaşacakları internet linki ve gerekli şifreler ile raporlarına kolaylıkla ulaşabilmektedir.

 

YASALAR VE MEVZUAT NE DİYOR?

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre;

MADDE 15 - (1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

(3) Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.

(4) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Yeni asansörün tescili ise;

MADDE 7 - (1) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla otuz gün içerisinde asansör monte eden tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idareye tescil ettirilir."

 


Haber Tarihi : 04.10.2016         Bu Haber 3132 Kez Okundu.Yorumlar(0)

Henüz Yorum Eklenmemiş

Yorum

(*) Zorunlu alanlar

CAPTCHA

Resmi görüntülemekte sorun yaşıyorsanız yenileyiniz.

Lütfen bu alana yukarıda gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz

REKLAM

Facebook

Twitter