"Çukurova’nın En İyi Gazetesi"

Son Güncelleme 10:35

SAVAŞ YERİNE BARIŞ; DÜŞMANLIK YERİNE DOSTLUK

ALEVİLİK RIZA ŞEHRİ ÜTOPYASIDIR

 

Özel haber: Sefa Akın

 

Adana Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın Genel Kurulu yapıldı. Türkiye'nin en büyük cemevi olan 100. Yıl Cemevi binasında 28 Ocak 2017 Cumartesi günü yapılan genel kurulu Gazetemiz yakından takip etti. Gazetemiz köşe yazarı Sedat Memili'nin de üyesi olduğu Vakfın Genel Başkanı Dr. Tuncer Baş da oradaydı.

 

 

100. Yıl Cem Evi insana huzur ve güven veren bir binadır. Gelen kim olursa olsun insanları kapıda güler yüzle karşılayanlar var. Bu insanlar görevli mi? Hayır. O an kim orada ise bu mekanın ev sahibi o dur. Ben gittiğimde benden sonra geleni karşıladım. Binanın atmosferi kişisel sahiplenme duygusunu yok ediyor.

 

İşte yazarımız Sedat Memili'nin gözünden, muhabirimiz Sefa Akın'ın kaleminden Adana Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın Genel Kurulu

 

 

Her zamanki şıklığı ile Vakfın Adana Şube Başkanı Saim Yılmaz karşıladı beni. Kısa bir sohbetten sonra, yapılacak seçimde başka aday olup olmadığını sordum.

"Tek liste ile seçime gideceğiz. Başka aday yok" dedi.

 

O zaman kendisinden gazetemiz için bir görüşme yapacağımı söyledim ve zaman ayırmasını rica ettim. Memnuniyetle kabul etti.

 

Önce sizi Genel başkanımız ile tanıştırayım" dedi Merkezi Ankara'da bulunan Vakfın Genel Başkanı Sayın Dr. Tuncer Baş ile tanıştırdı.

 

Dr. Tuncer Baş'ı basından tanıyordum. Birkaç kez de televizyon programlarında dinlemiştim. Sakin, rahat, kendinden emin ve güven verici konuşması ile Hacı Bektaş-ı Veli felsefesini içselleştirmiş bir insan etkisi bırakmıştı üzerimde.

 

Vakfın üyeleri tek tek veya gruplar halinde sökün ettikçe başkanın etrafındaki çember daralıyor, ama herkesle güler yüzle ilgilenmeye devam ediyordu. İşte bu yoğunluk içerisinde Gazetemiz için bir demeç vermesini rica ettim.

 

Esasında tek soru sordum. Bildiğim kadarı ile Vakıflar genelde seçim yapmazlar, belirli kişi ve grupların otoritesi altında bulunan vakıflara yöneticiler ata ile gelir. Ancak bildim bileli Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda yöneticiler hep seçimlerle görev alır. İşte bunu sordum:

 

"Neden atama değil de seçim?"

 

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) şahısların mülkiyetinde olan bir kurum değil, bir kültürün, inancın ve toplumun malıdır. Biz, "Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı olarak demokratik Alevi hareketinin bir parçasıyız. Alevilik "Rızalık" temelli bir yol ve inançtır. Vakıflarda genellikle seçim olmaz yönetim atama ile belirlenir. Bu yöntem "Rıza Yöntemi" değildir. Biz Türkiye'de seçim ile yönetimi belirleyen ender 2-3 vakıftan biriyiz.

Modern toplumlarda "Rızanın" oluşmasında bilinebilen en iyi yöntemin demokratik seçimler olduğuna inanıyoruz..."

"Başkanım, Rıza bir irade beyanı anlamında mıdır?"

"Alevilik Rıza şehri ütopyası üzerine kuruludur. Herkesin haklarına razı olduğu, birliğin ve dirliğin bu Rızalık temelli irade beyanı üzerine kurulu bir toplumsal yapıdan söz ediyoruz..."

 

Konuklar gruplar halinde geliyor, doğal olarak canlar, genel başkanları ile selamlaşmak, görüşmek, konuşmak istiyorlar. Genel Başka Dr. Tuncer baş'ı kendi konukları ile baş başa bırakıyoruz.

 

BİNANIN ÖYKÜSÜ DEĞİL DESTANI VAR

 

Binanın aydınlık atmosferini yeniden soluduktan sonra Saim Yılmaz'a:

"Bu binanın doğuşunun kısa öyküsünü anlatır mısınız?"

"Bu binanın doğuşunun kısa öyküsü yok, destanı var. Ama ben yeterince kısa söyleyeceğim. Buranın her taşında, canların emeği, alın teri ve sevdası var. Zor gün ve zamanlar yaşandı. Sonuçta, Çukurova belediye başkanı Sayın Soner çetin'in de katkılarıyla 9 bin metrekare kapalı alanı ile bu bina hizmete açıldı. Bina Sayın Soner Çetin'in unutulmaz katkıları ile 16 Kasım 2014 tarihinde açıldığı zaman Türkiye'nin En Büyük Cem Evi olarak tarihe geçti.

Burası sadece bir Cemevi değil, bildiğimiz anlamda Kültür Merkezi'dir.

Meslek kursları verilecek, bağlama kursları, halk oyunları kursları verilecek. Bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacak bir bina olarak projelendirilmiştir.

Adana'ya ve toplumumuza böyle bir eser kazandırdığımız için mutluyuz. Huzurluyuz. Gururluyuz. Emeği geçen bütün canlara selam olsun.

 

SAVAŞ YERİNE BARIŞ; DÜŞMANLIK YERİNE DOSTLUK

 

Değerli okuyucu, esasında Mevlana Celaleddin Rumi ve Hacı Bektaşi Öğretileri şimdi ülkemizin en fazla ihtiyaç duyduğu öğretilerdir. Nasıl ki yüz yıllar öncesinden bu öğretiler, birliği bütünlüğü, dirliği sağlayan temel unsurlar olmuşsa bu gün de bu unsurlara şiddetle ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda sözü Saim Yılmaz'a bırakarak, Hacı bektaş-ı Veli kimdir? Öğretisine neden ihtiyacımız var?" gibi genel sorularımıza genal olarak yanıt vermesini rica ettik.

 

Söz Saim Yılmaz'da:

"Hacı Bektaş Veli'nin, Ahmed Yesevi Dergahında Lokman Perende'den aldığı eğitim sonrasında; 13. yüzyılın savaş ve kargaşa ortamında, barışın simgesi olan bir güvercin donuyla Anadolu'ya geldiği efsanesi oldukça anlamlıdır. Ahmet yesevi ile aynı dönemde yaşamamışlardır ama aralarındaki ilişki manavi bir ilişkidir.

Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan başlayıp Sulucakarahöyük'e uzanan yolculuğu sırasında, karşılaştığı inançlar ve kültürel değerlerin sentezinden oluşturduğu Anadolu Alevi-Bektaşi İnancı ve Yaşam Felsefesi Hacıbektaş'ta yeşermiştir.

Hacı Bektaş Veli'nin, savaş yerine barışı; düşmanlık yerine dostluğu; kin yerine sevgiyi ve hoşgörüyü benimseyen,  hümanist bir anlayışa sahip olduğunu görmekteyiz.

KARANLIĞA IŞIK TUTANLARA NE MUTLU

 

Birçok medeniyetlere evsahipliği yapmış olan Anadolu; 13.yüzyılda, Hacı Bektaş Veli'nin "Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu", "Nefsine ağır geleni kimseye uygulamayınız""Eline, beline, diline sahip ol", "Yetmişiki milleti bir gör" anlayışı ile yoğrulur.  "Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur" diyen Hacı Bektaş Veli; öğretisinin temel ilkelerini oluşturan bu dizeleriyle, günümüz insanının ulaşmaya çalıştığı hedefi, 13.yüzyılda ortaya koyduğu görülmektedir.

Hararet nardadır, sac'da değildir,
Keramet baştadır, tac'da değildir,
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudüs'te, Mekke'de, Hac'da değildir.

diyen Hacı Bektaş Veli, her şeyi insanda arayan; Hakk'ı kendi özünde, kendi özünü Hakk'ta bulan anlayışıyla, barışı, sevgiyi ve bilimi kendisine rehber kılmıştır.

 

KADINLARI OKUTUNUZ

 

Hacı Bektaş Veli'ye duyulan ilgi, saygı ve sevgi, Alevi-Bektaşi öğretisinin temelini oluşturan İnsan-Tanrı-Doğa sevgisine  dayanan hümanist yaşam felsefesi ve öğretisinden kaynaklanmaktadır. O'nun anlayışında dinin kaynağı tanrı korkusuna değil, tanrı sevgisine dayanır.

 

"Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır"

"Kadınları okutunuz", 

" Okunacak en büyük kitap insandır" diyen Hacı Bektaş Veli, inancı hurafelerden arındıran; akla, mantığa ve sevgi temeline dayandıran; kadın ve erkek eşitliğini savunan ve döneminde Hatun Ana (Kadıncık Ana) önderliğinde kurulan Anadolu Bacıları teşkilatına büyük destek veren bir düşünce adamıdır.

Halk kültürüne ve eğitimine önem veren; üretimde ve paylaşımda sosyal adalet ilkesini benimseyen; "İnsanın alnı açık ve cesur dolaşması için her şeyden önce adaletli olması gerektiğini" savunan bir düşünürdür.

"Hiç bir milleti ve insanı ayıplamayınız!" diyen Hacı Bektaş Veli; Anadolu'nun sosyal, siyasal, ekonomik, etnik ve dinsel yapısını dikkate alarak, sevgi ve hoşgörü kültürünün temellerini atmıştır. Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun zengin kültür mozaiğini bozmadan; parçalamadan; farklılıklarıyla; sevgi ve hoşgörü temelinde bir araya getirerek ve tasavvufla yoğurarak, Anadolu Alevi ve Bektaşiliği'nin doğmasına öncülük etmiştir. Farklı dillerden, farklı kökenlerden ve kültürlerden gelen insanları bir bilen; ceylanla arslanı dost olarak kucaklayan bu anlayıştır. Bu anlayışın, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde ifade edilen düşüncelerin temeli olduğu; günümüz insanının, hala bu anlayışa ulaşma çabası içinde olduğu yadsınamaz..."

"İşte bütün bu veriler ışığında günümüzde en fazla ihtiyaç duyduğumuz öğretilerdir bunlar..."

Saim Yılmaz'a mesajları için teşekkür ettim.

"Ben de sizlere ve Beş Ocak gazetesine teşekkür ediyorum..."

Genel Kurul'un sonuna kadar beklemedik. Ancak seçimler bittikten sonra yaptığımız telefon görüşmesinde yönetimin şu isimlerden olduğunu öğrendik.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Saim Yılmaz, Gökçe Pişkin, Ayhan Batkı, Boyraz Aktaş, Mehmet Öz, Gülay Altun, Çağlar Tok,

Üst Kurul delegeleri ise: Halit Atik, Mehmet Gökpınar, Yaşar Durmuş, Erdal Yıldırım, Hasan Şahin, Nuray Yılmaz, Nuran Pişkin.

Gazete olarak yönetime başarılar diliyoruz.

 


Haber Tarihi : 31.01.2017         Bu Haber 0 Kez Okundu.Yorumlar(0)

Henüz Yorum Eklenmemiş

Yorum

(*) Zorunlu alanlar

CAPTCHA

Resmi görüntülemekte sorun yaşıyorsanız yenileyiniz.

Lütfen bu alana yukarıda gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz

REKLAM

Facebook

Twitter